ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chấp thuận Điều khoản dùng

Bằng bí quyết truy nã cập và sử dụng trang web này, bạn được xem là đã chấp thuận những Điều khoản sử dụng vận dụng cho việc tiêu dùng trang web này. Các từ “của chúng tôi”, “chúng tôi”, “Công ty của Chúng tôi” hoặc như vậy trong tài liệu này là để chỉ Bwing; những trong khoảng “bạn”, “của bạn” và như vậy là chỉ cá nhân (thể nhân hay cá nhân khác) truy hỏi cập vào trang web này.

không đề nghị tậu hoặc Bán

Nội dung của trang web này ko cấu thành yêu cầu bán hay mời gọi mua bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của công ty hay những bắt buộc khác.

kết liên tới Trang web khác

liên kết tới những trang web của bên thứ ba chỉ được cung ứng nhằm tạo dễ dàng cho bạn. Giả dụ bạn sử dụng các kết liên này, bạn sẽ rời khỏi trang web này và các Điều khoản tiêu dùng khác sẽ được vận dụng cho những trang web đó. 1 Số kết liên đến các trang web khác, ngay cả khi được vận hành bởi doanh nghiệp của chúng tôi, sở hữu thể cung cấp nội dung không đáp ứng cho mọi người. Khi truy cập vào một liên kết trên trang web này, bạn phải đọc và bằng lòng các Điều khoản sử dụng của trang web đấy. Đơn vị ko xem xét các trang web của bên thứ ba được liên kết theo đây và ko kiểm soát và ko chịu nghĩa vụ về bất kỳ trang web nào trong số này hay nội dung của chúng. Đơn vị không hài lòng những tuyên bố được thực hiện trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Miễn trách nhiệm về nội dung

đơn vị thực hành mọi phấn đấu hợp lý để sản xuất cho bạn thông báo chuẩn xác, phần đông và cập nhật (theo ngày đăng) trên trang web này. Tuy nhiên, công ty ko đảm bảo nội dung trong đấy là chuẩn xác, hầu hết, cập nhật và ko chứa lỗi khoa học hay lỗi in. Ngoài ra, thông báo đã cung cấp nêu rõ ngày đăng chuyên chở và do đó, có thể không còn chuẩn xác. Công ty ko với bổn phận phải cập nhật thông báo. Các bạn có trách nhiệm xác minh mọi thông báo trước lúc tin tưởng vào thông tin đấy. Tổ chức bảo lưu quyền sửa đổi và/hoặc cập nhật thông tin sở hữu trên trang web này mà không hề thông báo trước. Một số sản phẩm hoặc nhà cung cấp phải tuân thủ giảm thiểu về pháp lý hoặc những hạn chế khác và ko được sản xuất tại một số thị phần.

Mọi nội dung của trang web này thuộc bản quyền của doanh nghiệp, bảo lưu mọi quyền. Bất kỳ việc sử dụng, sao chép, lưu trữ nào chưa được đơn vị bằng lòng trước bằng văn bản đều bị coi là phi pháp. Đa số các logo, nhãn hiệu, ngoài mặt, bao so bì thương nghiệp và/hoặc mọi quyền với trí óc khác mang trên trang web này đều thuộc mang của tổ chức, được cấp phép hoặc được cho phép tiêu dùng bởi doanh nghiệp và doanh nghiệp mang quyền pháp lý đối mang chúng; bởi thế việc sử dụng trái phép là phạm pháp. Công ty sẽ tìm kiếm mọi biện pháp khắc phục pháp lý (dân sự hoặc hình sự) ứng dụng để truy tố việc sử dụng phi pháp hay lạm dụng tài sản trí óc mang trên trang web này.

người dùng cần hài lòng những Điều khoản và Điều kiện để với thể tiêu dùng những sản phẩm và nhà cung cấp có thể truy nã cập qua trang web này.

những công ty kết liên, đại lý và bên thứ ba tiếp thị phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện về mối quan hệ của họ với công ty.

những quảng bá, sự kiện và hoạt động như vậy chịu sự chi phối của các điều khoản và điều kiện dành riêng cho mỗi truyền bá hoặc sự kiện được công bố vượt trội trên trang web.

thông báo trên trang web này CHỈ phục vụ MỤC ĐÍCH phân phối thông báo VÀ không tiêu dùng ĐỂ XUẤT BẢN HAY phân phối cho đứa ở các vùng tài phán giảm thiểu hoặc nghiêm cấm hoặc đề xuất phải mang giấy phép đối mang các hoạt động cá cược từ xa hoặc trò chơi trực tuyến.

Phận sự của khách hàng

khách hàng hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy hỏi cập và tiêu dùng trang web này và nội dung trong tài liệu này. CẢ doanh nghiệp VÀ MỌI BÊN can dự tới VIỆC TẠO RA, XUẤT BẢN HAY CHUYỂN GIAO TRANG WEB NÀY ĐỀU ko CHỊU trách nhiệm VỀ MỌI THIỆT HẠI mang TÍNH TRỰC TIẾP, tự nhiên, HỆ QUẢ, GIÁN TIẾP HAY trừng phạt HOẶC MỌI THIỆT HẠI nảy sinh DO VIỆC tróc nã CẬP, sử dụng HAY ko với KHẢ NẲNG dùng TRANG WEB NÀY HOẶC MỌI TRANG WEB với SIÊU kết liên KHÁC HOẶC BẤT KỲ LỖI HAY khuyết điểm NÀO TRONG NỘI DUNG liên quan tới TRANG WEB đó.

nếu như bạn có bất kỳ nghi vấn, nhận xét hay quan ngại nào, bạn với thể liên hệ sở hữu chúng tôi tại bất kỳ liên hệ địa chỉ nào của chúng tôi mang trong mục địa chỉ mang Chúng tôi trên trang web này.